Het Duivenhok is 7 1/2  Meter met 3 afdelingen

1 afdeling voor 56 nestduiven

1 afdeling voor 40 jongen

1 afdeling voor 8 kweekkoppels.